top of page

Erken Dönem
Türk Oda Müziği Projesi

Erken Dönem Türk Oda Müziği Repertuvarı

KKMD ve Yörsiad Quartet

 

Erken dönem Cumhuriyetin Türk bestecileri tarafından bestelenmiş oda müziği repertuvarının zenginliği ve bunların icracılar ve dinleyiciler tarafından tanınırlığı arasında çok büyük bir boşluk var. Bu tanınmazlık hem Türkiyede hem de dünyadaki icracılar ve dinleyiciler için geçerli. Bu proje, bahsedilen boşluğu doldurmak amacında. Bunun için deşifre seansları, yüzyüze ya da çevrimiçin atölyler, konserler, kayıtlar ve notaların düzgün edisyonlar ile yayınlanması planlandı.  2022 ve 2023 arasında katılımcılar erken dönem cumhuriyet bestecilerine yoğunlaşacaklar ve sonuçlar cumhuriyetin 100.yılına bir armağan olacak.

 

Proje çalışmaları sırasında Julliard, Emerson, Arditti, Manhattan, New Zealand Quartets gibi  dünyaca meşhur dörtlülerden usta müzisyenler davet edilecek, bu  müzisyenler eserleri çalışacaklar ve icracılara danışmanlık ve hocalık yapacaklar (Çevrimiçi ya da yüzyüze) Ayrıca iki usta besteci de bu çalışmalara danışmanlık edeceklerdir.

 

İlk nesil besteciler:

Şu anda elimizde 14 ayrı eser vardır, ve aşağı yukarı beş buçuk saatlik müzik kaydı demektir.

NECİL KÂZIM AKSES (1908-1999) 
HASAN FERİD ALNAR (1906-1978) 
FAİK CANSELEN (1911- 2009) 
ULVİ CEMAL ERKİN (1906-1972) 
KEMAL İLERİCİ (1910-1986) 
NURI SAMI KORAL (1908-1996) 
CEMAL REŞİT REY (1904-1985) 
AHMED ADNAN SAYGUN (1907-1991) 
EKREM ZEKİ ÜN (1910-1987) 

bottom of page