top of page

Kanun-koyanlar; Kanun-bozanlar

Bu gruptaki tanınmış müzisyenler ve eğitimcilerin her biri kendi alanlarında klasik geleneklerin ustaları (Klasik Türk Müziği, Klasik İran Müziği ve Klasik Batı Müziği) ama aynı zamanda pek çok farklı müzik türleri ve stillerini deneyen ve araştıran ustalar.

 

Birlikte yapacakları deneysel çalışmaların yanı sıra master sınıfları, özel dersler, besteciler için kendi enstrümanlarını tanıtıcı seminerler ve konuşmalar da yapacaklar.

Esra Berkman

Kanun

Amir Amiri

Santoor

Çağatay Akyol

Arp

With the friendly support of

Kanun-koyanlar; Kanun-bozanlar

Bu başlık biraz da ‘Kanuni Sultan Süleyman’ın’ adına referans. Kanun (canon) Antik Yunancada ve Arapçada standart, ölçü, oran demek, ve aynı terimin bir yaylı enstrüman adı olarak kullanılması hiç de şaşırtıcı değil. Pitagoras’ın monocord üzerinde yaptığı efsanevi çalışmalardana beri, müzisyenler ve teorisyenler melodi ve armoninin çeşitli vechelerini hep bir talip matematiksel bölünmeleri üzerinden tartışıyorlar. Programda birer kanun, santur, arp, klavsen ve piano sanatçılarından oluşan bir grup ağırlanacak. Müzik topluluklarının ‘kural koyucuları’ kabul edilen bu enstrümanların hepsi, icra edilen müziğin sınırlarını belirleyen temel harmonik yapıyı sağlama özelliğine sahiptir. Açılış ve kapanış konserleri, çaldığı enstrümanlar ile stilleri harmanlayan, sınırları zorlayan ve yaratıcı bir şekilde ait oldukları geleneklerin ‘kurallarını yıkan’ bir grup müzisyen ve besteciyi buluşturacak. Bu müzisyenler Nesin Matematik Köyü hocaları ve öğrencilerinin de katılabileceği açık  da tartışmalar da yapacaklar.

Bu müzisyen/hocalardan özel ders ya da master class almak istiyorsanız lütfen Özel Ders sayfasına gidiniz

bottom of page