top of page

Besteciler Kazanı

Besteciler Kazanı programı genç bestecilere, yetkin bestecilerin seminer ve derslerine katılarak eserlerini geliştirme ve yeni fikirler keşfetme imkanı sunar. Bunun yanısıra Besteciler Kazanı, çağdaş müzik bestecilerinin eserlerini Kapadokya’nın büyülü mekanlarında çağdaş müziğe kendini adamış usta müzisyenler tarafından icra edilmesini sağlar.

Deneyselliğin teşvik edildiği bu platformda birçok kompozisyon programından farklı olarak genç besteciler çağdaş batı müziğinin yanısıra Geleneksel Klasik Türk Müziği ve elektronik müzik alanlarında da bilgi edinebilirler. Kapadokya mekan olarak İpek Yolu’nun tarihi bağlantı noktasında bulunmaktadır. Dolayısıyla hem çağdaş müzik ve batı kompozisyon kültürüne hem de doğunun müzikal geleneklerine yakın durur. Geleneksel müzikleri çağdaş müzikle  veya doğu geleneklerini batı gelenekleriyle sentezlemek gibi heyecan verici yeni trendleri keşfetmek için doğal olarak çok uygun bir ortam oluşturur.

Besteciler Kazanı programına katılanlar üzerlerinde çalıştıkları eserleri profesyonel icracılarla deneyimleyip son düzeltmelerini yaptıktan sonra Kapadokya’nın tarihi mekanlarında yapılan konserlerle seslendirilmesine tanık olmanın yanısıra portfolyolarına ekleyebilecekleri profesyonel bir kayda sahip olurlar.

Besteciler Kazanı programı, bünyesine bağlı olduğu Kapadokya Klasik Keyifler Festivali’nin müziğin sanatsal ve evrensel değerini öne çıkaran ruhunu taşır ve dolayısıyla bireyler arası yarışmayı değil, sosyal bağların oluşumunu destekler. Genç besteciler akranları, icracı müzisyenler ve öğretmenleri olan usta bestecilerle samimi bir ortamda bir arada olarak hem dostluklar kurar hem de profesyonel hayatlarında önemli olacak sosyal bağlantılarını geliştirme imkanı bulurlar.

Geçmiş hocalar:

Kamran Ince, Marc Mellits, Onur Turkmen, Stephen Hartke, Joel Brons, Tolga Yayalar, Kurt Rhode, Reuben de Lautour, Ozkan Manav, Michael Ellison

bottom of page