top of page

Antik Yunan ve Müzik

_Arkhe_Projesi_Antik_Yunan_ve_Müzik-UF
nisanyan-evleri.jpg

Antik Yunan ve Müzik

6 Kasım giriş, 11 Kasım çıkış

Bu etkinlik Arkhé Projesi, Klasik Keyifler, Üçhan Sanat Prodüksiyon ve Nişanyan Hotel katkıları ile gerçekleşmektedir.

Kış boyunca sürdürmeyi planladığımız bu müzik ve tarih atölyelerinin ilkini Şirince Köyü – Nişanyan Hotel’de 6-11 Kasım arasında gerçekleştireceğiz. Bu ilk programımızda müziği merkeze alarak Antik Yunan dünyasını çeşitli yönleriyle daha yakından tanımayı hedefliyoruz. Bu dönemde ortaya çıkan müziğin tınıları, sonraki çağlara etkileri, toplumsal anlam ve işlevi üzerine hem teorik hemde icraata yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Program hem profesyonel müzisyenlerin hem de müziğe ve tarihe meraklı herkesin ilgisini çekecek şekilde tasarlandı.

Katılımcı eğitmenlerimizden Onur Türkmen, “Antik Yunan’ın Avrupa Müzik Tarihi üzerindeki Etkileri: Tragedyanın Doğuşu ve Klasisizm” dersinde dönemin müzik kültür tarihine kuşbakışıbir giriş sunacak. Atölye esnasında bahsi geçen fikirler ve tınılardan yola çıkılarak Gökhan Bağcı modlar üzerine bir adet solo çello dinletisi seslendirecek. Ozan Karagöz ise “Pisagor ve Müzik: Pisagor’a Atfedilen Aralık Sistemi” başlıklı dersinde dönemin müzik teorisi ve pratiğini detaylı bir biçimde ele alacak. Bu oturuma ek olarak, okumalar ve enstrümanlar eşliğinde bir dizi performans sergileyecek. Gökhan Bağcı ise “Modların Viyolonsel Uygulamalı Gösterimi : Lydian, Ionian, Mixolydian, Dorian, Aeolian, Phrygian, Locrian” başlığı altında tınıların ortaya çıktığı bir oturum gerçekleştirecek. Bu dersinde özellikle günümüz batı klasik müziğinde kullanımı oldukça yaygınlaşan mikrotonalite bakımından Yunan müziğini ele alacak. Onur Türkmen’in Arkhé Projesi ve Şirince Müzik Akademisi için bestelediği eserler Gökhan Bağcı tarafından seslendirilecek. Ozan Baysal da “Tarih Öncesinden Erken Dönem Pisagorculara Sayının Gizemi ve Harmonia Düşüncesi”, “Platon Diyaloglarında Müzik”, “Armoni Öğeleri ve Aristoksenos”, “Helenistik Dönemden Batlamyus’a Müzik Teorisine Panoramik Bir Bakış” dersleriyle aramızda olacak.

MÖ 6. yüzyılda Ege sahilinden başlayıp kısa sürede tüm Yunan dünyasını ele geçiren bilgiyi sistematize etme çabası kaçınılmaz olarak müziğin de biçim ve işlevinin ayrıntılı bir şekilde sorgulamasına sebep oldu. Bu çaba doğrultusunda müzik farklı türlere göre tasnif edildi, seslerin matematiksel kökenleri ve sesler arasındaki ilişki biçimleri (harmoni) araştırıldı, müziğin toplumsal, ahlaki ve askeri önemi üzerine hararetli tartışmalar yürütüldü. Kadimden beri Yunan toplumunun günlük ritimlerini belirleyen arkaik formlar bazı alanlarda terk edilerek, bunlar yerine çağın devrimci ruhunu yansıtan yepyeni müzik türleri moda haline geldi. Bilhassa gençler arasında benimsenen bu yenilikçi yaklaşım, kuşaklar arası gerginliği tırmandırdığı gibi oldukça zengin bir tartışmanın da zeminini hazırladı.

Antik Yunan’da teorik müzik oturumlarına ek olarak, Arsen Nişanyan ve Tansu Açık derslerinde müziğin bu toplum için anlamını ve işlevini ele alacaklar. Tansu Açık kendi dersinde yazı öncesi toplumların müzik ile kurduğu ilişkiyi mitoloji ve destan şairleri üzerinden irdeleyecek. Arsen Nişanyan ise, gene müziği merkeze alıp, Yunan dünyasının klasik çağında yaşadığı düşünsel ve kültürel dönüşümünü yazılı ve arkeolojik kaynaklar ışığında tartışmaya açacak.

Bahsi geçen tüm bu atölyelere ek olarak civar antik kentlere geziler ve Antik Yunan usulü bir şölen de eğitim programının birer parçasını teşkil edecek.

ÖNEMLİ NOT: Nişanyan Hotel, Şirince Köyü’nün en tepesinde, 25 dönüm cıvıl cıvıl bir arazi içerisinde yer almaktadır. Katılımcılar, program boyunca otelin sunduğu tüm imkanlardan (hava durumuna göre havuz, bahçeler, ormanlar, ortak alanlar vb.) yararlanabilecekler. Aynı zamanda otel, pandemi kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu konaklamaya yönelik önlemleri uygulamayı taahhüt eder; yani, girişte ateş ölçümü yapılır ve HES kodu sorgulanır, tüm odalar anlaşmalı firma Bioxi tarafından konaklama sonrası sislenir ve havalandırılır vs.

Eğitmenler ve Dersler

Onur Türkmen

Ders İsmi: "Antik Yunan'ın Avrupa Müzik Tarihi Üzerindeki Etkileri: Tragedyanın Doğuşu ve Klasisizm"

Ozan Karagöz

Ders İsmi : Pisagor ve Müzik 

* Pisagor'a atfedilen ve 16. yüzyıla kadar batı müziğinde temel alınan aralık sisteminin incelenmesi. 

* Aristoksenos Tetrachordlarını Ses ile Deneme Egzersizleri 

* Müziğin Cicero'nun De Republica'sında gezegenlerle ilişkilendirilmesi.

Mehmet Gökhan Bağcı

 Ders İsmi: "Modların Viyolonselde Uygulamalı Gösterimi" 

* Lydian, Ionian, Mixolydian, Dorian, Aeolian, Phrygian, Locrian

Ozan Baysal

Ders İsmi: "Tarih Öncesinden Erken Dönem Pisagorculara Sayının Gizemi ve Harmonia Düşüncesi" 

* Platon Diyaloglarında Müzik 

* Armoni Öğeleri ve Aristoksenos 

* Helenistik Dönemden Batlamyus’a Müzik Teorisine Panoramik Bir Bakış

Arsen Nişanyan 

Ders İsmi : Yunan dünyasının klasik çağında yaşadığı düşünsel ve kültürel dönüşümü

Tansu Açık 

Ders İsmi : Yazı Öncesi Toplumların Müzik ile Kurduğu İlişkiyi Mitoloji ve Destan Şairleri Üzerinden İncelenmesi

 

 

Başvurular ve diğer tüm bilgiler için;

https://archeprojesi.com/

+90-543-470 6885

bottom of page